Tlf.: 42 90 70 30 - E-mail: kontakt@inovex.dk

Support abonnement – vilkår og betingelser

Nedenståene vilkår og betingelser er til en hver tid gældende for support abonnementet hos Inovex ApS.

Support abonnementet er kun gældende mellem kunden og Inovex ApS, det vil sige der ikke ydes support af kundens kunder og kan kun bruges i Inovex ApS åbningstid.

Der ydes kun support på følgende produkter:

  • Microsoft C5/XAL
  • Microsoft NAV
  • Microsoft Business Central

Support ydes kun på standard programmerne, det vil sige at tilpasninger, 3 partmoduler og lignende ikke er dækket af aftalen.

Til support findes der altid et dedikeret telefonnummer og e-mail adresse, som der kan rettes henvendelse til. Support foregår altid over telefon, e-mail og online via Teamviewer.
Abonnementet dækker ikke over besøg hos kunden.

Der ydes support inden for firmaets åbningstider, support uden for disse, vil altid være til den på tidspunktet gældende timepris.

Support abonnementet dækker ikke over rettelser til systemet, i form af eksempelvis programmering af et nyt felt på en rapport eller andet kode rettelser.

Hvis en support sag strækker sig over mere en 15 minutter, så tages der fra Inovex ApS side stilling til om sagen overgår til en opgave og kunden informeres inden der gøres mere.

Der kan kun udøves support inden for, af bruger allerede kendte områder af systemerne.

Support abonnementet dækker ikke over undervisning i ny funktionalitet.

Forventet svartid på en henvendelse i supporten er en time.

Ønsker du at opsige abonnementet, så skal det ske skriftligt til os.